aclarar på svenska

Här ar alla aclarar översättning till svenska

förtydligar

[för+tYd:ligar] verb
< förtydligar, förtydligade, förtydligat, förtydliga >
- göra tydligare, förklara
aclarar (explicar; elucidar)
Övrig: aclarar, explicar, elucidar

tillrättalägger

[2tilrEt:aleg:er] verb
< tillrättalägger, tillrättalade, tillrättalagt, tillrättalägg, tillrättalägga >
- klargöra
aclarar (esclarecer)
Exempel:
  • missförståndet kunde snabbt tillrättaläggas - Pronto pudo aclararse el malentendido.
Övrig: aclarar, esclarecer

klargör

[2klA:rjö:r] verb
< klargör, klargjorde, klargjort, klargör, klargöra >
- förklara, utreda
aclarar; elucidar, dilucidar
Exempel:
  • kaptenen klargjorde situationen för passagerarna - El capitán explicó la situación a los pasajeros.
Övrig: aclarar, elucidar, dilucidar

klarlägger

[2klA:rleg:er] verb
< klarlägger, klarlade, klarlagt, klarlägg, klarlägga >
- utreda, förklara
elucidar, dilucidar (aclarar; explicar)
Övrig: elucidar, dilucidar, aclarar, explicar

reder

[rE:der] verb
< reder, redde, rett, red, reda >
- göra i ordning, ordna
desenredar; aclarar (elucidar, dilucidar)
Exempel:
  • reda upp situationen - resolver (o arreglar) la situación
  • reda ut problemen - solucionar los problemas
Övrig: desenredar, aclarar, elucidar, dilucidar

sköljer

[$Öl:jer] verb
< sköljer, sköljde, sköljt, skölj, skölja >
- spola med vatten
enjuagar; lavar; aclarar (ropa)
Exempel:
  • skölja tvätten noga - lavar bien la ropa
  • floden sköljer bort allt i dess väg - El río arrastra todo lo que encuentra en su curso.
Övrig: enjuagar, lavar, aclarar

utreder

[2U:tre:der] verb
< utreder, utredde, utrett, utred, utreda >
- klargöra, undersöka
aclarar, esclarecer; investigar (examinar; indagar)
(speciellt "göra en utredning av")
("partic.: hacer una indagación o encuesta de un asunto")
Exempel:
  • chefen lovade utreda vad som hade hänt - El jefe prometió indagar el asunto (o lo ocurrido).
  • experter utreder just nu olyckan - Los expertos están investigando el accidente.
Avledningar:
  • utredare - investigador
Övrig: aclarar, esclarecer, investigar, investigador, examinar, indagar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.