acogida på svenska

Här ar alla acogida översättning till svenska

mottagande

[2mO:ta:gande] subst.
< mottagande, mottagandet, mottaganden, mottagandena >
- bemötande
recepción; recibimiento (acogida)
Exempel:
  • boken fick ett positivt mottagande - El libro tuvo buena acogida.
Övrig: recepción, recibimiento, acogida

respons

[respÅn:s] subst.
< respons, responsen >
- (positivt) gensvar, svar
respuesta, acogida, aceptación (eco; resonancia)
Exempel:
  • förslaget fick en enorm respons - La propuesta tuvo una gran aceptación.
Övrig: respuesta, acogida, aceptación, eco, resonancia

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.