acompañado de ciertas cosas o con ellas på svenska

Här ar alla acompañado de ciertas cosas o con ellas översättning till svenska

bland

[blan:d] prep.
- mellan; i kretsen av; förutom, jämte
entre (acompañado de ciertas cosas o con ellas; revuelto con; en la colectividad indicada por una expresión en pl.)
Exempel:
  • bland de andra deltagarna - entre los otros participantes
  • bland de fem bästa - entre los cinco mejores
  • bland andra - entre otros
  • bland annat (= bl a) - entre otras cosas (abrev.: bl a)
Övrig: entre, acompañado de ciertas cosas o con ellas, revuelto con, en la colectividad indicada por una expresión en pl.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.