acompañado o no de rúbrica på svenska

Här ar alla acompañado o no de rúbrica översättning till svenska

underskrift

[2Un:der+skrif:t] subst.
< underskrift, underskriften, underskrifter >
- namnteckning (under ett dokument)
firma (nombre y apellido, o título, acompañado o no de rúbrica, y puesto al pie de un documento)
Övrig: firma, nombre y apellido, o título, acompañado o no de rúbrica, y puesto al pie de un documento

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.