acompañar på svenska

Här ar alla acompañar översättning till svenska

ackompanjerar

[akåmpanjE:rar] verb
< ackompanjerar, ackompanjerade, ackompanjerat, ackompanjera >
- spela t ex piano till (en solostämma etc); följas av
acompañar (tocar, por ejemplo, el piano (junto con una solista vocal, etc.))
(allmännare "höras samtidigt som")
("en sentido más general: tocar un instrumento o cantar al mismo tiempo que toca o canta [otra persona, la voz principal]")
Avledningar:
  • ackompanjemang - acompañamiento
Övrig: acompañar, acompañamiento, tocar, por ejemplo, el piano

beledsagar

[belE:dsa:gar] verb
< beledsagar, beledsagade, beledsagat, beledsaga >
- följa
acompañar
Övrig: acompañar

bifogar

[2bI:fo:gar] verb
< bifogar, bifogade, bifogat, bifoga >
- lägga till; skicka med
adjuntar (acompañar)
Exempel:
  • ett bifogat intyg - un certificado adjunto
Övrig: adjuntar, acompañar

följer

[fÖl:jer] verb
< följer, följde, följt, följ, följa >
- göra sällskap
acompañar (ir con alguien (a un lugar))
Exempel:
  • följa någon hem - acompañar a alguien a casa
Övrig: acompañar, ir con alguien

ledsagar

[2lE:dsa:gar] verb
< ledsagar, ledsagade, ledsagat, ledsaga >
- följa på vägen
acompañar
(något högtidligt)
("relat. formal")
Avledningar:
  • ledsagare - acompañante; compañía (persona)
Övrig: acompañar, acompañante, compañía

medföljer

[2mE:dföl:jer] verb
< medföljer, medföljde, medföljt, medfölj, medfölja >
- följa med, vara bifogad
Användning: mest i lös sms
ir adjunto (en un sobre) (acompañar)
Exempel:
  • texthäfte medföljer - manual adjunto
Övrig: ir adjunto, acompañar

åtföljer

[2Å:tföl:jer] verb
< åtföljer, åtföljde, åtföljt, åtfölj, åtfölja >
- följa tillsammans med
acompañar (estar o ir junto con otro u otros)
Exempel:
  • han anlände till Wien åtföljd av sin 80-årige far - Llegó a Viena en compañía de su padre, que tiene 80 años (o de su octogenario padre).
Övrig: acompañar, estar o ir junto con otro u otros

bilägger

[2bI:leg:er] verb
< bilägger, bilade, bilagt, bilägg, bilägga >
- bifoga
adjuntar (acompañar; remitir material complementario, etc. junto con una carta)
Övrig: adjuntar, acompañar, remitir material complementario, etc. junto con una carta

fogar

[2fO:gar] verb
< fogar, fogade, fogat, foga >
- tillägga
Användning: med partikeln "till"
adjuntar; acompañar
Exempel:
  • till gåvan fogades ett brev - El regalo venía acompañado de una carta.
Övrig: adjuntar, acompañar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.