acontecer på svenska

Här ar alla acontecer översättning till svenska

försiggår

[2fÖ:r+sigå:r] verb
< försiggår, försiggick, försiggått, försiggå >
- äga rum, hända, ske
suceder; tener lugar (acontecer)
Exempel:
  • vad försiggår här? - ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Övrig: suceder, tener lugar, acontecer

händer

[hEn:der] verb
< händer, hände, hänt, hända >
- ske, tilldra sig
suceder; pasar; ocurrir (acaecer; acontecer)
Exempel:
  • det kan hända att allt går bra - Puede ser que todo resulte bien.
  • vad hände med din syster? - ¿Qué pasó con tu hermana?
  • det hände på 60-talet - Ocurrió en los años 60.
Övrig: suceder, pasar, ocurrir, acaecer, acontecer

tilldrar sig

[2tIl:dra:r+sej] verb
< tilldrar sig, tilldrog, tilldragit, tilldraga >
- hända, utspela sig
Variantform: tilldrager sig
suceder (acaecer; acontecer; ocurrir)
Exempel:
  • händelsen tilldrog sig i Grekland under kriget - El hecho ocurrió en Grecia durante la guerra.
Övrig: suceder, acaecer, acontecer, ocurrir

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.