acontecimiento på svenska

Här ar alla acontecimiento översättning till svenska

begivenhet

[bejI:venhe:t] subst.
< begivenhet, begivenheten, begivenheter >
- stor händelse, evenemang
acontecimiento (suceso importante)
Övrig: acontecimiento, suceso importante

evenemang

[[email protected]:] subst.
< evenemang, evenemanget, evenemang, evenemangen >
- uppmärksammad händelse
acontecimiento (acto o suceso destacado)
Sammansättningar:
  • idrottsevenemang - acontecimiento deportivo
Övrig: acontecimiento, acontecimiento deportivo, acto o suceso destacado

tilldragelse

[2tIl:dra:gelse] subst.
< tilldragelse, tilldragelsen, tilldragelser >
- händelse
acontecimiento (suceso; hecho; acaecimiento; evento)
Uttryck:
  • en lycklig tilldragelse ("barnafödsel") - un acontecimiento feliz (un parto)
Övrig: acontecimiento, suceso, hecho, acaecimiento, evento

affär

[afÄ:r] subst.
< affär, affären, affärer >
- uppmärksammad händelse
acontecimiento; aventura; escándalo
Exempel:
  • han gjorde ingen affär av saken - Él no le dio importancia (o beligerancia) a la cosa.
Sammansättningar:
  • kärleksaffär - aventura amorosa
  • Watergate-affären - el escándalo de Watergate
Övrig: acontecimiento, aventura, escándalo, aventura amorosa, el escándalo de watergate

händelse

[2hEn:delse] subst.
< händelse, händelsen, händelser >
- något som händer, tilldragelse
hecho; acontecimiento; suceso (de alguna importancia) (cosa que ocurre)
Exempel:
  • en historisk händelse - un acontecimiento histórico
Sammansättningar:
  • olyckshändelse - accidente; desgracia
  • världshändelse - suceso de importancia mundial
  • händelselös - monótono (donde no ocurre nada importante ni interesante)
  • händelseförlopp - hechos; desarrollo (o marcha, o curso) de los acontecimientos
Övrig: hecho, acontecimiento, suceso, accidente, desgracia, suceso de importancia mundial, monótono, hechos, desarrollo de los acontecimientos, cosa que ocurre

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.