acorde på svenska

Här ar alla acorde översättning till svenska

ackord

[akÅ:r+d] subst.
< ackord, ackordet, ackord, ackorden >
- samklang av toner
acorde (conjunto de tres o más notas musicales que armonizan)
Exempel:
  • slå ett ackord på pianot - tocar un acorde en el piano
Sammansättningar:
  • durackord - acorde mayor
Övrig: acorde, acorde mayor, conjunto de tres o más notas musicales que armonizan

lika

[2lI:ka] adv.
- av samma grad el. mått el. storlek etc
igual; muy semejante (de la misma magnitud, del mismo carácter, etc.)
Exempel:
  • han är lika gammal som jag - Tiene la misma edad que yo.
  • du kan lika gärna gå - Es mejor que te marches.
  • hans chanser är lika med noll - Sus perspectivas son prácticamente nulas.
  • lika lön för lika arbete - igual remuneración por igual trabajo
Sammansättningar:
  • likasinnad - acorde; de espíritu afín; animado por los mismos sentimientos; de la misma opinión
Övrig: igual, muy semejante, acorde, de espíritu afín, animado por los mismos sentimientos, de la misma opinión, de la misma magnitud, del mismo carácter, etc.

samfälld

[2sAm:fel:d] adj.
< samfälld, samfällt, samfällda >
- förenad
común; unánime (acorde; conforme)
Exempel:
  • samfälld kritik har riktats mot förslaget - La propuesta ha sido objeto de crítica general.
Övrig: común, unánime, acorde, conforme

samstämmig

[2sAm:stem:ig] adj.
< samstämmig, samstämmigt, samstämmiga >
- som stämmer överens, enig; identisk
unánime; concorde (acorde; coincidente)
Exempel:
  • samstämmiga vittnesbörd - testimonio unánime
Avledningar:
  • samstämmighet - unanimidad
Övrig: unánime, concorde, unanimidad, acorde, coincidente

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.