acostumbrarse på svenska

Här ar alla acostumbrarse översättning till svenska

acklimatiserar sig

[aklimatisE:rar+sej] verb
< acklimatiserar sig, acklimatiserade, acklimatiserat, acklimatisera >
- vänja sig, göra sig hemmastadd
aclimatarse (acostumbrarse)
Exempel:
  • hon acklimatiserade sig långsamt i Sverige - Ella se habituó lentamente a la vida en Suecia.
Övrig: aclimatarse, acostumbrarse

vänjer

[vEn:jer] verb
< vänjer, vande, vant, vänj, vänja >
- göra van, träna
acostumbrarse; habituarse (adquirir el hábito (de algo))
Exempel:
  • vänja sig vid att leva enkelt - acostumbrarse a vivir de manera sencilla
Uttryck:
  • vänja sig av med ("lägga bort") - desacostumbrarse; deshabituarse; quitarse el hábito (de drogas: desintoxicarse)
Övrig: acostumbrarse, habituarse, adquirir el hábito

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.