acrónimo de compact disc - read only memory på svenska

Här ar alla acrónimo de compact disc - read only memory översättning till svenska

cd-romskiva

[2se:de:rÅm:$i:va] subst.
< cd-romskiva, cd-skivan, cd-skivor >
- skiva som kan innehålla en stor mängd information och som avläses med hjälp av laser
CD-ROM (acrónimo de "Compact Disc - Read Only Memory", medio de almacenamiento de archivos informáticos en disco compacto; se caracteriza por ser de lectura únicamente)
(ofta kortform "cd-rom" el. "cd")
Sammansättningar:
  • cd-romspel -
Övrig: cd-rom, acrónimo de compact disc - read only memory, medio de almacenamiento de archivos informáticos en disco compacto, se caracteriza por ser de lectura únicamente

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.