actividad experimental på svenska

Här ar alla actividad experimental översättning till svenska

försök

[för+sÖ:k] subst.
< försök, försöket, försök, försöken >
- ansträngning att åstadkomma något
intento; tentativa (acción que no llega a realizar su objetivo)
Exempel:
 • göra ett försök - hacer un intento; hacer la prueba
 • våga ett försök - atreverse a intentar(lo)
 • försök med lägre avgifter - intento de cobrar derechos más bajos (o tarifas más bajas, etc.)
 • försök till motstånd - intento de resistir
Sammansättningar:
 • försöksverksamhet - actividad experimental
 • mordförsök - tentativa de asesinato
Övrig: intento, tentativa, actividad experimental, tentativa de asesinato, acción que no llega a realizar su objetivo

verksamhet

[2vÄr:ksamhe:t] subst.
< verksamhet, verksamheten, verksamheter >
- fortlöpande sysselsättning, arbete
actividad (conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad; estado de lo que se mueve, obra, funciona, trabaja o ejerce una acción cualquiera)
(även mer allmänt "funktion")
("también más gen.: función")
Exempel:
 • politisk verksamhet - actividad política
 • olaglig verksamhet - actividad ilegal (o ilícita)
 • vara i full verksamhet - estar en plena actividad
Sammansättningar:
 • studieverksamhet - actividad educativa
 • försöksverksamhet - actividad experimental
 • hjärtverksamhet - actividad cardíaca
 • verksamhetsberättelse -
 • verksamhetsår - ejercicio (período de actividad de una empresa, que suele coincidir con el año natural)
Övrig: actividad, actividad educativa, actividad experimental, actividad cardíaca, , ejercicio, conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad, estado de lo que se mueve, obra, funciona, trabaja o ejerce una acción cualquiera

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.