actividades på svenska

Här ar alla actividades översättning till svenska

centraliserar

[sentralisE:rar] verb
< centraliserar, centraliserade, centraliserat, centralisera >
- förena, samla, koncentrera till ett ställe
centralizar (reunir o concentrar cosas, actividades, etc. en un lugar)
Exempel:
  • vi vill motverka en centraliserad statsmakt - Queremos contrarrestar el poder estatal centralizado.
Övrig: centralizar, reunir o concentrar cosas, actividades, etc. en un lugar

kanaliserar

[kanalisE:rar] verb
< kanaliserar, kanaliserade, kanaliserat, kanalisera >
- leda i viss riktning
canalizar; encauzar (recoger corrientes de opinión, iniciativas, aspiraciones, actividades, etc., y orientarlas eficazmente)
Exempel:
  • kanalisera det nyväckta intresset i rätt riktning - encauzar el interés recién despertado en buena dirección
  • kanalisera allmänhetens missnöje - canalizar el descontento general
Övrig: canalizar, encauzar, recoger corrientes de opinión, iniciativas, aspiraciones, actividades, etc., y orientarlas eficazmente

pyssel

[pYs:el] subst.
< pyssel, pysslet >
- små enkla sysslor
quehaceres (actividades (sencillas))
Sammansättningar:
  • julpyssel - preparativos de Navidad
  • pysselgrupp - grupo de actividades
Övrig: quehaceres, preparativos de navidad, grupo de actividades, actividades

standard

[stAn:dar+d] subst.
< standard, standarden, standarder >
- norm för hur något skall utformas
norma (estándar, standard; regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.)
Exempel:
  • en standard för köksinredning - normas para los equipos de cocina
Sammansättningar:
  • standardhus - casa de modelo estándar
Övrig: norma, casa de modelo estándar, estándar, standard, regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.

överskuggar

[2Ö:ver+skug:ar] verb
< överskuggar, överskuggade, överskuggat, överskugga >
- få annat att verka mindre viktigt
ser preponderante (o primordial); eclipsar (ocupar un lugar más importante que otras cosas, actividades, etc.; tener cualidades muy superiores a las de cosas, personas, etc. comparables)
Exempel:
  • ett allt överskuggande intresse för musik - un interés primordial en la música
Övrig: ser preponderante, eclipsar, ocupar un lugar más importante que otras cosas, actividades, etc., tener cualidades muy superiores a las de cosas, personas, etc. comparables

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.