acto o serie de actos u operaciones con que se hace una cosa på svenska

Här ar alla acto o serie de actos u operaciones con que se hace una cosa översättning till svenska

procedur

[prosedU:r] subst.
< procedur, proceduren, procedurer >
- sätt att gå tillväga, förfarande
procedimiento (acto o serie de actos u operaciones con que se hace una cosa; serie de trámites en los asuntos judiciales o en los expedientes administrativos)
Exempel:
  • en invecklad procedur - un procedimiento intrincado
Sammansättningar:
  • procedurfråga - cuestión de procedimiento
Övrig: procedimiento, cuestión de procedimiento, acto o serie de actos u operaciones con que se hace una cosa, serie de trámites en los asuntos judiciales o en los expedientes administrativos

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.