actualizar på svenska

Här ar alla actualizar översättning till svenska

aktualiserar

[aktualisE:rar] verb
< aktualiserar, aktualiserade, aktualiserat, aktualisera >
- göra aktuell; framkalla i minnet
actualizar (poner de actualidad; poner al día; traer a la memoria)
Övrig: actualizar, poner de actualidad, poner al día, traer a la memoria

uppdaterar

[2Up:date:rar] verb
< uppdaterar, uppdaterade, uppdaterat, uppdatera >
- göra (uppgift) aktuell
actualizar (poner al día)
Exempel:
  • uppdatera ett register - actualizar un registro
Övrig: actualizar, poner al día

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.