actuar på svenska

Här ar alla actuar översättning till svenska

agerar

[agE:rar] verb
< agerar, agerade, agerat, agera >
- spela (rollen av)
actuar (hacer (representar) un papel)
Exempel:
 • teatereleven agerade upprorisk tonåring - El estudiante de arte dramática hizo el papel de un adolescente rebelde.
Övrig: actuar, hacer un papel

agerar

[agE:rar] verb
< agerar, agerade, agerat, agera >
- handla
actuar
Exempel:
 • agera självständigt - actuar independientemente (de forma autónoma)
 • agera försiktigt - actuar con prudencia
Övrig: actuar

framträder

[2frAm:trä:der] verb
< framträder, framträdde, framträtt, framträd, framträda >
- uppträda
actuar (aparecer en público)
Exempel:
 • artisterna framträdde varje kväll - Los artistas se presentaban todas las noches.
Övrig: actuar, aparecer en público

handlar

[2hAn:dlar] verb
< handlar, handlade, handlat, handla >
- agera
actuar
Exempel:
 • det gäller att handla snabbt - Es necesario actuar sin demora.
Övrig: actuar

uppträder

[2Up:trä:der] verb
< uppträder, uppträdde, uppträtt, uppträd, uppträda >
- ge konstnärlig underhållning
actuar (aparecer (en público))
Exempel:
 • uppträda i TV - actuar en la tele(visión)
Övrig: actuar, aparecer

beter sig

[betE:r+sej] verb
< beter sig, betedde, betett, bete >
- uppföra sig
comportarse (conducirse; actuar)
Exempel:
 • hur ska man bete sig? - ¿Cómo debe actuar uno?
Övrig: comportarse, conducirse, actuar

förfar

[förfA:r] verb
< förfar, förfor, förfarit, förfar, förfara >
- handla, agera
actuar; proceder (obrar, pasar a poner en ejecución una cosa)
Exempel:
 • hur förfar man med överblivna matrester? - ¿Qué se hace con los restos de comida?
Övrig: actuar, proceder, obrar, pasar a poner en ejecución una cosa

medverkar

[2mE:dvär:kar] verb
< medverkar, medverkade, medverkat, medverka >
- bidra, hjälpa till; vara med, delta
contribuir; participar; actuar; presentarse (prestar su concurso; hacer una aportación a algo; participar en un acto o actividad; ayudar a que se realice algo)
Exempel:
 • vi är beredda att medverka till att skatten sänks - Estamos dispuestos a contribuir a que se reduzcan los impuestos.
 • hon medverkade i en TV-debatt - Participó en un debate televisado.
Avledningar:
 • medverkande - actor(es) [en teatro]; ejecutante(s) [en conciertos]
Övrig: contribuir, participar, actuar, presentarse, actor [en teatro], ejecutante [en conciertos], prestar su concurso, hacer una aportación a algo, participar en un acto o actividad, ayudar a que se realice algo

spelar

[2spE:lar] verb
< spelar, spelade, spelat, spela >
- ägna sig åt spel
jugar; actuar; representar (o interpretar) [un papel]
(bildligt "uppföra en viss teaterroll"; utvidgat även "låtsas")
("fig. representar un papel en una pieza de teatro; por ext., también: simular")
Exempel:
 • spela schack - jugar al ajedrez
 • spela tennis - jugar al tenis
 • spela teater - actuar (en teatro)
 • spela Hamlet - representar "Hamlet" (la obra); desempeñar el papel de Hamlet
 • spela oskyldig - hacerse el inocente
Uttryck:
 • det spelar ingen roll ("har ingen betydelse") - no importa (o da lo mismo, o da igual)
Övrig: jugar, actuar, representar [un papel]

verkar

[2vÄr:kar] verb
< verkar, verkade, verkat, verka >
- arbeta
obrar; trabajar (actuar; trabajar; procurar)
Exempel:
 • verka för en fredlig lösning av konflikten - obrar por una solución pacífica del conflicto
Övrig: obrar, trabajar, actuar, trabajar, procurar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.