acudiente] på svenska

Här ar alla acudiente] översättning till svenska

målsman

[2mÅ:lsman:] subst.
< målsman, målsmannen, målsmän, målsmännen >
- Används i dagligt tal om person (vanligen förälder) som för en omyndig persons talan
tutor; [cuando no es ni el padre ni la madre, Chile: apoderado; Col.: acudiente] (persona que representa legalmente a un menor (padre, madre o tutor))
Har i lagen ersatts av vårdnadshavare resp. förmyndare.
"En la legislación sueca, se ha reemplazado por la persona que tiene la guarda y custodia o el curador."
Övrig: tutor, [cuando no es ni el padre ni la madre, chile, apoderado, col., acudiente], persona que representa legalmente a un menor

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.