acuerdo básico på svenska

Här ar alla acuerdo básico översättning till svenska

ram

[ra:m] subst.
< ram, ramen, ramar >
- kant; infattning
marco
(bildligt "gräns")
("fig.: límites, ámbito")
Exempel:
  • inom glas och ram -
  • inom möjligheternas ram -
  • hålla sig inom en ram på två procent -
Sammansättningar:
  • guldram - marco de oro
  • ramavtal - acuerdo básico; convenio marco
Övrig: marco, marco de oro, acuerdo básico, convenio marco

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.