acusar på svenska

Här ar alla acusar översättning till svenska

anklagar

[2An:kla:gar] verb
< anklagar, anklagade, anklagat, anklaga >
- beskylla; åtala
acusar (inculpar; enjuiciar; interponer una acción judicial (contra alguien))
Exempel:
  • anklagas för mord - ser acusado de asesinato
  • han anklagades för att ha stulit en bil - Fue acusado de robar un automóvil.
  • den anklagade - el acusado (o inculpado, o reo)
Övrig: acusar, inculpar, enjuiciar, interponer una acción judicial

beskyller

[be$Yl:er] verb
< beskyller, beskyllde, beskyllt, beskyll, beskylla >
- anklaga
(in)culpar (acusar; incriminar (de delito))
Övrig: culpar, acusar, incriminar

stämmer

[stEm:er] verb
< stämmer, stämde, stämt, stäm, stämma >
- dra inför domstol
demandar (entablar demanda contra; acusar)
Exempel:
  • kommunen tänker stämma företaget för brott mot miljölagen - La administración municipal piensa demandar a la empresa por infracción de la Ley de protección del medio ambiente.
Övrig: demandar, entablar demanda contra, acusar

tjallar

[2cAl:ar] verb
< tjallar, tjallade, tjallat, tjalla >
- skvallra (för polisen)
chivarse; Chile: sapear (delatar, denunciar, acusar (a la policía))
(vardagligt)
("fam.")
Avledningar:
  • tjallare - chivato; soplón; delator; denunciante
Övrig: chivarse, chile, sapear, chivato, soplón, delator, denunciante, delatar, denunciar, acusar

uppvisar

[2Up:vi:sar] verb
< uppvisar, uppvisade, uppvisat, uppvisa >
- ha som egenskap
acusar; manifestar (tener como característica perceptible)
Exempel:
  • förslaget uppvisade stora brister - La propuesta acusaba grandes deficiencias.
Övrig: acusar, manifestar, tener como característica perceptible

åtalar

[2Å:ta:lar] verb
< åtalar, åtalade, åtalat, åtala >
- anklaga inför domstol
acusar; querellarse contra (en acción penal) (presentar acusación judicial)
Åklagaren åtalar en brottsmisstänkt person om denne anser att det finns tillräcklig bevisning för fällande dom.
"El fiscal dicta auto de procesamiento contra una persona sospechosa de delito si considera que hay pruebas suficientes para una posible condena."
Exempel:
  • de tre männen står åtalade för mordförsök - Los tres hombres están acusados de intento de asesinato.
Övrig: acusar, querellarse contra, presentar acusación judicial

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.