adagio på svenska

Här ar alla adagio översättning till svenska

ordspråk

[2O:r+dsprå:k] subst.
< ordspråk, ordspråket, ordspråk, ordspråken >
- gammalt talesätt; tänkespråk
proverbio; adagio; refrán; dicho
Övrig: proverbio, adagio, refrán, dicho

sentens

[sentEn:s] subst.
< sentens, sentensen, sentenser >
- tänkespråk
sentencia; proverbio (máxima; adagio)
Övrig: sentencia, proverbio, máxima, adagio

talesätt

[2tA:leset:] subst.
< talesätt, talesättet, talesätt, talesätten >
- stående uttryck
locución (dicho; frase hecha; adagio)
Övrig: locución, dicho, frase hecha, adagio

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.