adaptación på svenska

Här ar alla adaptación översättning till svenska

anpassning

[2An:pas:[email protected]] subst.
< anpassning, anpassningen, anpassningar >
- det att anpassa (någon till något), tillvänjning
adaptación (amoldamiento)
Exempel:
  • företagens anpassning till konjunkturen - la adaptación de la empresa a la coyuntura
  • anpassning till daglig livsföring (ADL) - adaptación a la vida cotidiana
Sammansättningar:
  • anpassningsförmåga - capacidad de adaptación
  • anpassningsproblem - problema(s) de adaptación
  • anpassningssvårigheter - dificultades de adaptación
Övrig: adaptación, capacidad de adaptación, problema de adaptación, dificultades de adaptación, amoldamiento

omställning

[2Åm:stel:[email protected]] subst.
< omställning, omställningen, omställningar >
- anpassning, förändring
reorganización; (re)adaptación
Övrig: reorganización, adaptación

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.