adaptar på svenska

Här ar alla adaptar översättning till svenska

anpassar

[2An:pas:ar] verb
< anpassar, anpassade, anpassat, anpassa >
- få att överensstämma, lämpa; tillvänja
adaptar (amoldar; ajustar)
Exempel:
  • anpassa en produkt till konsumentens behov - adaptar un producto a las necesidades del consumidor
  • anpassa sig till ett liv i Sverige - amoldarse a la vida en Suecia
Övrig: adaptar, amoldar, ajustar

avpassar

[2A:vpas:ar] verb
< avpassar, avpassade, avpassat, avpassa >
- utforma för att passa
ajustar (adaptar; amoldar; adecuar)
Exempel:
  • kursen är avpassad för nybörjare - El curso está concebido para principiantes.
Övrig: ajustar, adaptar, amoldar, adecuar

jämkar

[2jEm:kar] verb
< jämkar, jämkade, jämkat, jämka >
- ändra lite, modifiera
adaptar; modificar; cambiar de sitio, correr un poco; mediar (entre partes); reducir ligeramente (una cantidad)
Exempel:
  • jämka på sin uppfattning - modificar su opinión
  • jämka samman olika krav - conciliar diferentes exigencias
Övrig: adaptar, modificar, cambiar de sitio, correr un poco, mediar, reducir ligeramente

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.