adecuación på svenska

Här ar alla adecuación översättning till svenska

riktig

[2rIk:tig] adj.
< riktig, riktigt, riktiga >
- felfri, korrekt
correcto; preciso; adecuado (verdadero; acertado)
Exempel:
  • få en riktig uppfattning om läget - formarse una idea precisa de la situación
Avledningar:
  • riktighet - corrección; precisión; adecuación
Övrig: correcto, preciso, adecuado, corrección, precisión, adecuación, verdadero, acertado

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.