adecuado på svenska

Här ar alla adecuado översättning till svenska

adekvat

[adekvA:t] adj.
< adekvat, adekvat, adekvata >
- lämplig, passande; träffande
adecuado (apropiado, amoldado, ajustado; acertado)
Övrig: adecuado, apropiado, amoldado, ajustado, acertado

läglig

[2lÄ:glig] adj.
< läglig, lägligt, lägliga >
- lämplig (i tiden)
oportuno (adecuado, conveniente (en el momento en que se hace))
Exempel:
  • ett lägligt tillfälle - una ocasión apropiada; una buena ocasión; un momento oportuno
Övrig: oportuno, adecuado, conveniente

lämpad

[2lEm:pad] adj.
< lämpad, lämpat, lämpade >
- avsedd (för något), passande, lämplig
adecuado; apropiado; conveniente
Övrig: adecuado, apropiado, conveniente

lämplig

[2lEm:plig] adj.
< lämplig, lämpligt, lämpliga >
- passande
adecuado; apropiado; idóneo; apto; conveniente; oportuno
Exempel:
  • är det lämpligt att vi tar en paus nu? - ¿No hay inconveniente en que tomemos un descanso ahora?
Övrig: adecuado, apropiado, idóneo, apto, conveniente, oportuno

riktig

[2rIk:tig] adj.
< riktig, riktigt, riktiga >
- felfri, korrekt
correcto; preciso; adecuado (verdadero; acertado)
Exempel:
  • få en riktig uppfattning om läget - formarse una idea precisa de la situación
Avledningar:
  • riktighet - corrección; precisión; adecuación
Övrig: correcto, preciso, adecuado, corrección, precisión, adecuación, verdadero, acertado

skickad

[2$Ik:ad] adj.
< skickad, skickat, skickade >
- lämpad
adecuado; conveniente; pertinente; persona: apto, idóneo; competente (apropiado)
Övrig: adecuado, conveniente, pertinente, persona, apto, idóneo, competente, apropiado

träffande

[2trEf:ande] adj.
- välfunnen, passande
acertado; pertinente (adecuado; preciso, exacto; certero)
Exempel:
  • en träffande formulering - términos adecuados (para expresar algo(
Övrig: acertado, pertinente, adecuado, preciso, exacto, certero

ändamålsenlig

[2En:damå:lse:nlig] adj.
< ändamålsenlig, ändamålsenligt, ändamålsenliga >
- lämplig för visst ändamål, praktisk
adecuado; apropiado; propio; apto (que resulta conveniente para cierto uso o acción)
Exempel:
  • en ändamålsenlig utrustning - un equipo adecuado
Övrig: adecuado, apropiado, propio, apto, que resulta conveniente para cierto uso o acción

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.