ademán på svenska

Här ar alla ademán översättning till svenska

gest

[$es:t] subst.
< gest, gesten, gester >
- (hand)rörelse, åtbörd
ademán; gesto (movimiento del cuerpo, particularmente de la cabeza o las manos, que revela una actitud o una intención)
(bildligt "handling avsedd att visa en persons känslor etc")
("fig.: acción que revela sentimientos, etc.")
Exempel:
  • livliga gester - ademanes vivos
  • en tom gest - un simple ademán (sin contenido)
Sammansättningar:
  • försoningsgest - gesto de (re)conciliación (o conciliatorio)
Övrig: ademán, gesto, gesto de conciliación, movimiento del cuerpo, particularmente de la cabeza o las manos, que revela una actitud o una intención

min

[mi:n] subst.
< min, minen, miner >
- uttryck i ansiktet; grimas
semblante; cara; gesto; ademán (expresión del rostro)
Exempel:
  • med sorgsen min - con expresión de tristeza
  • göra sura miner - hacer (o poner) mala cara
Övrig: semblante, cara, gesto, ademán, expresión del rostro

rörelse

[2rÖ:relse] subst.
< rörelse, rörelsen, rörelser >
- gest, åtbörd
movimiento; ademán
(särskilt om kroppsrörelse)
("se aplica espec. a movimientos del cuerpo")
Exempel:
  • livliga rörelser - movimientos ágiles
  • gymnastiska rörelser - movimientos de gimnasia (o gimnásticos)
Övrig: movimiento, ademán

åtbörd

[2Å:tbö:r+d] subst.
< åtbörd, åtbörden, åtbörder >
- tecken med kroppen, gest
ademán; de la cara: gesto, mueca (movimiento del cuerpo, particularmente de la cabeza o las manos, que revela una actitud o una intención)
Exempel:
  • hon sträckte upp händerna i en förtvivlad åtbörd - Levantó las manos en un ademán de desesperación.
Övrig: ademán, de la cara, gesto, mueca, movimiento del cuerpo, particularmente de la cabeza o las manos, que revela una actitud o una intención

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.