además de otras compensaciones como viáticos på svenska

Här ar alla además de otras compensaciones como viáticos översättning till svenska

kontrolluppgift

[2kåntrÅl:upjif:t] subst.
< kontrolluppgift, kontrolluppgiften, kontrolluppgifter >
- uppgift från arbetsgivaren om hur mycket en anställd har tjänat under året och hur mycket som dragits i skatt samt övriga ersättningar, t ex traktamente
certificado anual de pagos y retenciones (tributarias) (datos suministrados por el empleador sobre el dinero devengado por un empleado y la cantidad retenida por concepto de impuestos, además de otras compensaciones como viáticos, etc.)
Blanketten skall vara utsänd senast den 31 januari året efter inkomståret.
"Los certificados de pagos y retenciones deben llegar a los interesados a más tardar el 31 de enero siguiente al año fiscal."
Övrig: certificado anual de pagos y retenciones, datos suministrados por el empleador sobre el dinero devengado por un empleado y la cantidad retenida por concepto de impuestos, además de otras compensaciones como viáticos, etc.

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.