además på svenska

Här ar alla además översättning till svenska

därtill

[dÄ:r+til] adv.
- till detta, dessutom
además (adicionalmente)
Exempel:
  • därtill kommer kostnaden för reparation - (A lo anterior) se suma el costo de reparación.
  • därtill kommer att han är för ung - además es demasiado joven.
Övrig: además, adicionalmente

därutöver

[dÄ:ru:tö:ver] adv.
- ytterligare, mer, förutom det
además
Övrig: además

f ö

[2fö:rÖ:vri(g)t] förk.
- för övrigt
Variantform: f.ö.
además (por lo demás)
Övrig: además, por lo demás

vidare

[2vI:dare] adv.
- dessutom
además (por otra parte)
Exempel:
  • i rapporten föreslås vidare att det byggs fler lägenheter -
Uttryck:
  • och så vidare (osv) - y así sucesivamente; etcétera
Övrig: además, por otra parte

dessutom

[2desU:tåm] adv.
- för övrigt, till på köpet
además; por otra parte; por otro lado (por lo demás; encima (de todo); como si fuera poco; para colmo)
Övrig: además, por otra parte, por otro lado, por lo demás, encima, como si fuera poco, para colmo

tillika

[2tilI:ka] adv.
- dessutom, därjämte
también; además
(formellt)
("formal")
Övrig: también, además

ytterligare

[2Yt:er+li(:)gare] adv.
- dessutom, ännu (mer)
además; más aún; aún más (expresa acción o cosa adicional a lo dicho o hecho anteriormente, a veces con sentido de intensificación)
Exempel:
  • under ytterligare en vecka - durante una semana más
  • förkorta arbetstiden ytterligare - acortar el horario de trabajo más aún
Övrig: además, más aún, aún más, expresa acción o cosa adicional a lo dicho o hecho anteriormente, a veces con sentido de intensificación

även

[2Ä:ven] adv.
- också
también; igualmente; además
Exempel:
  • även i fortsättningen - también en lo sucesivo
  • jag tänker gå ut även om det regnar - Pienso salir aunque llueva.
Övrig: también, igualmente, además

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.