ademanes på svenska

Här ar alla ademanes översättning till svenska

clown

[kla+on] subst.
< clown, clownen, clowner >
- komisk cirkusfigur, pajas,
payaso; clown (artista de circo que hace de gracioso, con traje, ademanes, dichos y gestos apropiados)
Sammansättningar:
  • cirkusclown - payaso de circo
  • clownkonst - arte histriónico; arte del payaso
Övrig: payaso, clown, payaso de circo, arte histriónico, arte del payaso, artista de circo que hace de gracioso, con traje, ademanes, dichos y gestos apropiados

härmar

[2hÄr:mar] verb
< härmar, härmade, härmat, härma >
- efterapa, imitera
imitar; remedar; copiar (hacer algo procurando que sea igual que cierta cosa; en partic., imitar los gestos, ademanes, manera de hablar, etc., de alguien por broma o burla)
Exempel:
  • barn härmar de vuxnas beteende - Los niños imitan la conducta de los adultos.
Övrig: imitar, remedar, copiar, hacer algo procurando que sea igual que cierta cosa, en partic., imitar los gestos, ademanes, manera de hablar, etc., de alguien por broma o burla

later

[(2)lA:ter] subst.
- (högfärdigt eller bortskämt) uppförande
Användning: plural
modales (comportamiento; ademanes)
Sammansättningar:
  • divalater - ademanes de diva
Övrig: modales, ademanes de diva, comportamiento, ademanes

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.