adeudar på svenska

Här ar alla adeudar översättning till svenska

debiterar

[debitE:rar] verb
< debiterar, debiterade, debiterat, debitera >
- påföra som skuld
cargar en cuenta; adeudar (anotar en la cuenta las cantidades que corresponden al debe)
Exempel:
  • hotellet debiterade gästerna för garageplats - El hotel pasó una cuenta a los huéspedes por el estacionamiento.
  • han debiterades telefonavgift - Le cobraron los gastos de teléfono.
Avledningar:
  • debitering - adeudo; cargo en cuenta
Övrig: cargar en cuenta, adeudar, adeudo, cargo en cuenta, anotar en la cuenta las cantidades que corresponden al debe

påför

[2pÅ:fö:r] verb
< påför, påförde, påfört, påför, påföra >
- kräva betalt för, debitera
cargar; adeudar (cobrar)
Exempel:
  • kostnaden påförs husägaren - Los gastos se cargan al propietario de la casa.
Övrig: cargar, adeudar, cobrar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.