adicto al trabajo på svenska

Här ar alla adicto al trabajo översättning till svenska

arbete

[2Ar:be:te] subst.
< arbete, arbetet, arbeten, arbetena >
- verksamhet, jobb
trabajo (actividad (económica))
Exempel:
 • dagligt arbete - trabajo cotidiano
 • manuellt arbete - trabajo manual
 • fritt valt arbete - trabajo libremente elegido
 • vara i arbete - estar trabajando
 • olycksfall i arbetet - accidente de trabajo
Sammansättningar:
 • industriarbete-en - trabajo industrial
 • hushållsarbete - labores domésticas
 • kroppsarbete - trabajo corporal
 • arbetsdag - jornada de trabajo
 • arbetsfördelning - distribución del trabajo
 • arbetsförmåga - capacidad de trabajo
 • arbetsförtjänst - ingresos
 • arbetsgrupp - grupo de trabajo
 • arbetskamrat - compañero de trabajo
 • arbetsledare - capataz
 • arbetsliv - vida laboral
 • arbetsmiljö - medio ambiente laboral (o de trabajo)
 • arbetstakt - ritmo de trabajo
 • arbetstid - horario de trabajo
 • arbetstillfälle - (creación de) empleo
 • arbetsuppgift - tarea, cometido (laboral)
 • arbetskonflikt - conflicto laboral
 • arbetslivserfarenhet - experiencia laboral
 • arbetslunch - almuerzo (para discutir o planificar cuestiones del trabajo)
 • arbetsmyra - hormiga (obrera), fig.: persona muy trabajadora
 • arbetsnarkoman - adicto al trabajo
 • arbetsrum - cuarto de trabajo; despacho; oficina
 • arbetstvist - disputa laboral
Övrig: trabajo, trabajo industrial, labores domésticas, trabajo corporal, jornada de trabajo, distribución del trabajo, capacidad de trabajo, ingresos, grupo de trabajo, compañero de trabajo, capataz, vida laboral, medio ambiente laboral, ritmo de trabajo, horario de trabajo, empleo, tarea, cometido, conflicto laboral, experiencia laboral, almuerzo, hormiga, fig., persona muy trabajadora, adicto al trabajo, cuarto de trabajo, despacho, oficina, disputa laboral, actividad

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.