adiestramiento på svenska

Här ar alla adiestramiento översättning till svenska

drill

[dril:] subst.
< drill, drillen >
- exercis, hård träning
adiestramiento (ejercicio; entrenamiento intenso)
Övrig: adiestramiento, ejercicio, entrenamiento intenso

träning

[2trÄ:[email protected]] subst.
< träning, träningen, träningar >
- det att träna
entrenamiento (adiestramiento)
Sammansättningar:
  • träningspass - (sesión de( entrenamiento
  • träningsvärk - agujetas
  • löpträning - carrera [de entrenamiento]
Övrig: entrenamiento, (sesión de( entrenamiento, agujetas, carrera [de entrenamiento], adiestramiento

inskolning

[2In:sko:[email protected]] subst.
< inskolning, inskolningen >
- anpassning av nybörjare (i skola el. annan utbildning)
aclimatación, adiestramiento (en escuela, guardería, lugar de trabajo, etc.) (se aplica a las personas que aprenden un oficio en un lugar de trabajo, a los nuevos alumnos en una escuela, a los párvulos en una guardería, etc.)
Inskolningsplatser kan inrättas hos arbetsgivare för 18-19 åringar. Staten betalar då hela lönekostnaden under 6 månader.
"En las empresas se pueden abrir puestos de adiestramiento para jóvenes de 18-19 años. El Estado paga en ese caso todos los costos de salarios durante 6 meses."
Sammansättningar:
  • inskolningsperiod - período de aclimatación (o de adiestramiento)
Övrig: aclimatación, adiestramiento, período de aclimatación, se aplica a las personas que aprenden un oficio en un lugar de trabajo, a los nuevos alumnos en una escuela, a los párvulos en una guardería, etc.

skolar

[2skO:lar] verb
< skolar, skolade, skolat, skola >
- utbilda, lära
formar; enseñar; educar (instruir; adiestrar)
Exempel:
  • han skolades om till snickare - Se recicló en carpintería (o ebanistería).
Avledningar:
  • skolad - formado; educado
  • skolning - formación; enseñanza; educación; instrucción; adiestramiento
Övrig: formar, enseñar, educar, formado, educado, formación, enseñanza, educación, instrucción, adiestramiento, instruir, adiestrar

utbildning

[2U:tbil:[email protected]] subst.
< utbildning, utbildningen, utbildningar >
- undervisning, skolning
formación (educación; instrucción; adiestramiento)
Exempel:
  • utbildning i svenska - enseñanza del sueco
Sammansättningar:
  • lärarutbildning - formación pedagógica (o de profesorado)
  • yrkesutbildning - formación profesional
Övrig: formación, formación pedagógica, formación profesional, educación, instrucción, adiestramiento

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.