adiestrar på svenska

Här ar alla adiestrar översättning till svenska

drillar

[2drIl:ar] verb
< drillar, drillade, drillat, drilla >
- exercera, öva
entrenar(se) (ejercitar(se); adiestrar(se))
Exempel:
  • drilla ett fotbollslag - entrenar a un equipo de fútbol
Övrig: entrenar, ejercitar, adiestrar

skolar

[2skO:lar] verb
< skolar, skolade, skolat, skola >
- utbilda, lära
formar; enseñar; educar (instruir; adiestrar)
Exempel:
  • han skolades om till snickare - Se recicló en carpintería (o ebanistería).
Avledningar:
  • skolad - formado; educado
  • skolning - formación; enseñanza; educación; instrucción; adiestramiento
Övrig: formar, enseñar, educar, formado, educado, formación, enseñanza, educación, instrucción, adiestramiento, instruir, adiestrar

tränar

[2trÄ:nar] verb
< tränar, tränade, tränat, träna >
- ge metodisk övning (åt någon)
entrenar (adiestrar, dar ejercicios metódicos (a alguien))
Exempel:
  • träna pojklaget - entrenar al equipo de muchachos
Övrig: entrenar, adiestrar, dar ejercicios metódicos

utbildar

[2U:tbil:dar] verb
< utbildar, utbildade, utbildat, utbilda >
- ge utbildning åt
formar (educar; instruir; adiestrar)
Exempel:
  • utbildad personal - personal formado
Övrig: formar, educar, instruir, adiestrar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.