adjetivos på svenska

Här ar alla adjetivos översättning till svenska

genus

[jE:nus] subst.
< genus, genuset, genus, genusen >
- en språklig böjningskategori som bygger på form ("bok -en, bord -et") eller innehåll (manligt eller kvinnligt kön)
género (gram.) (en español, categoría gramatical por la que los sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres se clasifican en masculinos y femeninos y algunos pronombres y el artículo determinado además en neutros; en sueco, categoría basada en la forma ("bok -en, bord -et") o en el significado (del sexo masculino o femenino))
Övrig: género, en español, categoría gramatical por la que los sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres se clasifican en masculinos y femeninos y algunos pronombres y el artículo determinado además en neutros, en sueco, categoría basada en la forma o en el significado

kön

[cö:n] subst.
< kön, könet, kön, könen >
- egenskapen att vara hane eller hona
sexo; género (gram.) (circunstancia de ser macho o hembra un ser orgánico; en algunos idiomas, accidente gramatical por el que los sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres pueden ser masculinos, femeninos o (sólo los artículos y pronombres) neutros)
Sammansättningar:
  • kvinnokön - sexo femenino
  • könsroll - papel tradicional (de uno u otro sexo)
  • könscell - gameto (célula sexual)
Övrig: sexo, género, sexo femenino, papel tradicional, gameto, circunstancia de ser macho o hembra un ser orgánico, en algunos idiomas, accidente gramatical por el que los sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres pueden ser masculinos, femeninos o neutros

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.