adjudicar på svenska

Här ar alla adjudicar översättning till svenska

anvisar

[2An:vi:sar] verb
< anvisar, anvisade, anvisat, anvisa >
- ge upplysning om; tilldela (pengar)
indicar; asignar (dar información sobre algo; adjudicar)
Exempel:
  • han satte sig på den anvisade platsen - Se sentó en el puesto que le habían asignado.
  • kommunen anvisar en miljon till bygget - El municipio asigna un millón (de coronas) para la construcción.
Övrig: indicar, asignar, dar información sobre algo, adjudicar

kvoterar

[kvotE:rar] verb
< kvoterar, kvoterade, kvoterat, kvotera >
- fördela i kvoter
adjudicar (cuotas) (repartir en proporciones determinadas)
Exempel:
  • kvoterad intagning (till högre studier) - numerus clausus; admisión limitada por el cupo (para estudios superiores)
Avledningar:
  • kvotering - adjudicación de cuotas
Övrig: adjudicar, adjudicación de cuotas, repartir en proporciones determinadas

tilldömer

[2tIl:döm:er] verb
< tilldömer, tilldömde, tilldömt, tilldöm, tilldöma >
- tilldela genom dom
adjudicar, otorgar, asignar; imponer (un castigo, etc.) (señalar mediante juicio que un beneficio o una sanción corresponden a alguien)
Exempel:
  • fotbollsspelaren tilldömdes ett års spelförbud - Al futbolista le prohibieron (o impusieron una prohibición de) jugar durante un año.
Övrig: adjudicar, otorgar, asignar, imponer, señalar mediante juicio que un beneficio o una sanción corresponden a alguien

tillerkänner

[2tIl:ercen:er] verb
< tillerkänner, tillerkände, tillerkänt, tillerkänn, tillerkänna >
- ge rättighet till, tilldöma
reconocer; conceder (otorgar; adjudicar; atribuir; dar derecho (a algo))
Exempel:
  • mamman tillerkändes vårdnaden av barnen - A la madre se le otorgó la guarda y custodia de los niños.
Övrig: reconocer, conceder, otorgar, adjudicar, atribuir, dar derecho

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.