administración provincial på svenska

Här ar alla administración provincial översättning till svenska

länsstyrelse

[2lÄ:nsty:relse] subst.
< länsstyrelse, länsstyrelsen, länsstyrelser >
- förvaltande statlig myndighet i länet
administración (o gobierno) provincial (Esp.: gobierno civil)
Länsstyrelsen svarar för frågor som gäller körkort, polisväsende, pass och för den allmänna planeringen av länets verksamhet. I ledningen sitter en styrelse utsedd av landstinget.
"La administración provincial es competente en cuestiones relativas al permiso de conducir, la policía, la expedición de pasaportes y la planificación general de las actividades provinciales. La dirige un organismo designado por la diputación provincial (administración provincial de servicios de salud y otros)."
Övrig: administración provincial

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.