administrado según normas cooperativas på svenska

Här ar alla administrado según normas cooperativas översättning till svenska

kooperativ

[kåoperatI:v] adj.
< kooperativ, kooperativt, kooperativa >
- som drivs som kooperation
cooperativo 1 (administrado según normas cooperativas)
Övrig: cooperativo 1, administrado según normas cooperativas

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.