administrador de sitios web på svenska

Här ar alla administrador de sitios web översättning till svenska

webbmästare

[2vEb:mes:tare] subst.
< webbmästare, webbmästaren, webbmästare, webbmästarna >
- person som har det övergripande ansvaret för en webbplats
infor.: administrador de sitios web (persona que tiene la responsabilidad principal de uno o varios sitios web)
(om datorer)
Kan även kallas "webbansvarig".
"En Suecia se denomina también "webbansvarig", "responsable de sitios web"."
Övrig: infor., administrador de sitios web, persona que tiene la responsabilidad principal de uno o varios sitios web

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.