admiración på svenska

Här ar alla admiración översättning till svenska

beundran

[beUn:dran] subst.
- hög grad av gillande och aktning
admiración (hecho de experimentar hacia algo o alguien un sentimiento de gran estimación)
Sammansättningar:
  • beundransvärd - admirable
Övrig: admiración, admirable, hecho de experimentar hacia algo o alguien un sentimiento de gran estimación

dedicerar

[dedisE:rar] verb
< dedicerar, dedicerade, dedicerat, dedicera >
- tillägna
dedicar (pensar en determinada persona, por cariño, agradecimiento, admiración, etc., al realizar una obra; hacerlo constar en la obra misma)
Exempel:
  • han dedicerade boken till sin hustru - Le dedicó el libro a su esposa.
Övrig: dedicar, pensar en determinada persona, por cariño, agradecimiento, admiración, etc., al realizar una obra, hacerlo constar en la obra misma

populär

[populÄ:r] adj.
< populär, populärt, populära >
- allmänt omtyckt
popular (que goza del favor, admiración, simpatía, etc. de mucha gente)
(försvagat om åsikter "delad av alla")
("también, en sentido atenuado: [opinión] compartida por todos")
Exempel:
  • en populär författare - un escritor popular
  • en populär missuppfattning - una concepción errónea muy difundida
Sammansättningar:
  • populärmusik - música popular
Övrig: popular, música popular, que goza del favor, admiración, simpatía, etc. de mucha gente

utropstecken

[2U:tro:pstek:en] subst.
< utropstecken, utropstecknet, utropstecken, utropstecknen >
- skiljetecknet !
(signo de) admiración ((!))
Övrig: admiración,

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.