adoptar på svenska

Här ar alla adoptar översättning till svenska

adopterar

[adåptE:rar] verb
< adopterar, adopterade, adopterat, adoptera >
- ta hand om annans barn som sitt eget för vård och uppfostran
adoptar (recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes, al que no lo es naturalmente)
(även bildligt "göra till sin egen")
("también fig.: hacer propia una cosa o idea")
Övrig: adoptar, recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes, al que no lo es naturalmente

anammar

[anAm:ar] verb
< anammar, anammade, anammat, anamma >
- ta, motta
adoptar (aceptar; recibir)
(högtidligt)
("lit.")
Exempel:
  • vi anammade förslaget med glädje - Aceptamos la propuesta con gusto.
Övrig: adoptar, aceptar, recibir

antar

[2An:ta:r] verb
< antar, antog, antagit, anta >
- göra till sin, anamma
adoptar (hacer propio)
Exempel:
  • anta en grönare färgton - adquirir un tono más verde
Uttryck:
  • ett antaget namn ("ett falskt namn") - un nombre supuesto (nombre falso)
Övrig: adoptar, hacer propio

vidtar

[2vI:dta:r] verb
< vidtar, vidtog, vidtagit, vidtag, vidtaga >
- ta till, använda
tomar; adoptar (aplicar)
Exempel:
  • vidta åtgärder - adoptar medidas
Övrig: tomar, adoptar, aplicar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.