adorno på svenska

Här ar alla adorno översättning till svenska

dekoration

[dekora$O:n] subst.
< dekoration, dekorationen, dekorationer >
- utsmyckning, prydnad
decoración (ornamento; adorno)
Sammansättningar:
 • juldekoration - decoración de Navidad
Övrig: decoración, decoración de navidad, ornamento, adorno

föremål

[2fÖ:remå:l] subst.
< föremål, föremålet, föremål, föremålen >
- konkret objekt, sak
objeto; cosa
Uttryck:
 • bli föremål för intresse ("bli det som intresset inriktas på") - ser objeto de interés
Sammansättningar:
 • bruksföremål - artículos de uso común
 • prydnadsföremål - adorno; ornamento
 • kulturföremål - objeto de valor histórico o arqueológico
Övrig: objeto, cosa, artículos de uso común, adorno, ornamento, objeto de valor histórico o arqueológico

garnerar

[gar+nE:rar] verb
< garnerar, garnerade, garnerat, garnera >
- dekorera (en maträtt); kanta (ett tyg)
adornar; decorar; guarnecer (decorar (comidas, postres); guarnecer o hacer un reborde ornamental (a una tela))
Exempel:
 • garnera en tårta - decorar una tarta (AmLat: torta)
Avledningar:
 • garnering - ornamento, adorno; decoración
Övrig: adornar, decorar, guarnecer, ornamento, adorno, decoración, decorar, guarnecer o hacer un reborde ornamental

ornament

[or+namEn:t] subst.
< ornament, ornamentet, ornament, ornamenten >
- utsmyckning, prydnadsmönster
ornamento; adorno (decoración)
Övrig: ornamento, adorno, decoración

prydnad

[2prY:dnad] subst.
< prydnad, prydnaden, prydnader >
- något som man tillfogar för skönhetens skull
adorno; decoración (ornamento)
Sammansättningar:
 • prydnadsföremål - objeto de adorno
Övrig: adorno, decoración, objeto de adorno, ornamento

pynt

[pyn:t] subst.
< pynt, pyntet >
- prydnadssaker
decoración (ornamento, adorno(s))
Sammansättningar:
 • julpynt - decoración navideña
Övrig: decoración, decoración navideña, ornamento, adorno

smycke

[2smYk:e] subst.
< smycke, smycket, smycken, smyckena >
- mindre prydnadsföremål att bära på sig
joya, alhaja (aderezo; adorno, ornamento)
Exempel:
 • hon bar dyrbara smycken - Estaba ataviada con joyas preciosas.
Sammansättningar:
 • halssmycke - collar
 • smyckeskrin - cofre (para guardar joyas)
Övrig: joya, alhaja, collar, cofre, aderezo, adorno, ornamento

utsmyckar

[2U:tsmyk:ar] verb
< utsmyckar, utsmyckade, utsmyckat, utsmycka >
- smycka, pryda
adornar; ornamentar; decorar
Exempel:
 • väggarna i palatset var utsmyckade med vävnader - Las paredes del palacio estaban adornadas con tapices.
Avledningar:
 • utsmyckning - adorno; ornamentación; decoración
Övrig: adornar, ornamentar, decorar, adorno, ornamentación, decoración

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.