aduana på svenska

Här ar alla aduana översättning till svenska

tull

[tul:] subst.
< tull, tullen, tullar >
- avgift till staten för vissa varor som införs i ett land
aduana
(även om platsen där varor kontrolleras)
("también se aplica al lugar donde se registran los géneros y mercaderías que se importan y exportan")
Exempel:
  • betala tull på en vara - pagar (derechos de) aduana sobre una mercancía
  • gå igenom tullen - pasar por la aduana
Sammansättningar:
  • strafftull - derechos (arancelarios) de recargo
  • tullkontroll - inspección de aduana (o aduanera)
  • tulltjänsteman - aduanero; (el) vista (encargado del registro de los géneros(
Övrig: aduana, derechos de recargo, inspección de aduana, aduanero, vista (encargado del registro de los géneros(

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.