aducir på svenska

Här ar alla aducir översättning till svenska

andrar

[2An:dra:r] verb
< andrar, androg, andragit, andrag, andraga >
- ange som argument (för något)
aducir (alegar; argüir; argumentar)
Exempel:
  • andra något till sitt försvar - alegar algo en favor propio
Övrig: aducir, alegar, argüir, argumentar

anför

[2An:fö:r] verb
< anför, anförde, anfört, anför, anföra >
- framföra; nämna, citera
aducir (alegar; mencionar; citar)
Exempel:
  • anföra besvär - interponer recurso de apelación
  • rapporten anför flera fall av förgiftning - El informe menciona varios casos de intoxicación.
Övrig: aducir, alegar, mencionar, citar

föreger

[2fÖ:reje:r] verb
< föreger, föregav, föregivit, förege >
- ange som skäl; skylla på
alegar; aducir (dar una razón o motivo como prueba o justificación de algo)
Exempel:
  • han föreger sjukdom som orsak till att han inte kom -
Övrig: alegar, aducir, dar una razón o motivo como prueba o justificación de algo

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.