adversidad på svenska

Här ar alla adversidad översättning till svenska

missöde

[2mIs:ö:de] subst.
< missöde, missödet, missöden, missödena >
- mindre olycka
percance; contratiempo (contrariedad; adversidad)
Exempel:
  • råka ut för ett missöde - tener un tropiezo (o contratiempo, o percance)
  • tekniskt missöde - complicación (o dificultad) técnica
Övrig: percance, contratiempo, contrariedad, adversidad

motgång

[2mO:tgå@:] subst.
< motgång, motgången, motgångar >
- motighet, bakslag, misslyckande
adversidad; contratiempo; desgracia (tropiezo; mala suerte)
Övrig: adversidad, contratiempo, desgracia, tropiezo, mala suerte

o-

[2O:-] förled
- inte
in-, des-, a- (significa negación o privación)
(anger vanligen negerad motsats vid adjektiv)
("antepuesto a un adj., expresa gen. su antón.")
Sammansättningar:
  • oförsiktig - imprudente; insensato; descuidado
  • ogift - soltero
  • otur - infortunio; mala suerte; adversidad; desdicha
Övrig: in-, des-, a-, imprudente, insensato, descuidado, soltero, infortunio, mala suerte, adversidad, desdicha, significa negación o privación

prövning

[2prÖ:[email protected]] subst.
< prövning, prövningen, prövningar >
- psykisk påfrestning
dura prueba; adversidad; pena (tribulación; suplicio; sufrimiento)
Exempel:
  • ett liv fyllt av prövningar - una vida llena de adversidades
Övrig: dura prueba, adversidad, pena, tribulación, suplicio, sufrimiento

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.