adverso på svenska

Här ar alla adverso översättning till svenska

negativ

[nEg:ati:v] adj.
< negativ, negativt, negativa >
- som går i icke önskad riktning
negativo; desfavorable; adverso (que no toma el curso deseado o no revela la presencia de algo (p. ej., de una enfermedad))
Motsatser: positiv
(bildligt "som inte ger utslag (för det man söker)")
("fig.: que no da resultado [favorable a lo que se persigue]")
Exempel:
  • en negativ utveckling - una evolución desfavorable
  • provet var negativt - La prueba dio un resultado negativo.
Övrig: negativo, desfavorable, adverso, que no toma el curso deseado o no revela la presencia de algo

oblid

[2O:bli:d] adj.
< oblid, oblitt, oblida >
- ovänlig
desfavorable; no propicio (adverso (p. ej., aplicado al destino))
Uttryck:
  • betrakta något med oblida ögon ("vara kritiskt inställd till något") - ver algo con malos ojos
Övrig: desfavorable, no propicio, adverso

ogynnsam

[2O:jynsam:] adj.
< ogynnsam, ogynnsamt, ogynnsamma >
- inte gynnsam, dålig
desfavorable; no propicio (desventajoso; adverso)
Exempel:
  • ogynnsam utveckling - evolución (o acontecimiento) desfavorable
Övrig: desfavorable, no propicio, desventajoso, adverso

olycklig

[2O:lyk:lig] adj.
< olycklig, olyckligt, olyckliga >
- som får negativa följder
adverso; contrario; desfavorable (infortunado)
Exempel:
  • ett olyckligt beslut - una decisión desafortunada (o desacertada)
Övrig: adverso, contrario, desfavorable, infortunado

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.