advertencia på svenska

Här ar alla advertencia översättning till svenska

obs

[åb:s (el. åbservE:ra)] se observera.swf
- observera!
¡Importante! (advertencia)
Övrig: ¡importante!, advertencia

varning

[2vA:[email protected]] subst.
< varning, varningen, varningar >
- meddelande som varnar (för något)
advertencia (aviso; prevención)
Exempel:
 • varning för hunden! - ¡Cuidado con el perro!
 • utan föregående varning - sin advertencia previa de ninguna clase
Sammansättningar:
 • stormvarning - advertencia (o aviso) de tormenta
 • varningssignal - señal de advertencia
 • varningsskylt - rótulo de advertencia
Övrig: advertencia, advertencia de tormenta, señal de advertencia, rótulo de advertencia, aviso, prevención

förmaning

[förmA:[email protected]] subst.
< förmaning, förmaningen, förmaningar >
- tillrättavisning, mild varning
advertencia; amonestación (reprensión)
Övrig: advertencia, amonestación, reprensión

förvarning

[2fÖ:rva:[email protected]] subst.
< förvarning, förvarningen, förvarningar >
- varning i förväg
prevención; advertencia; aviso (notificación hecha con antelación)
Exempel:
 • han blev uppsagd utan förvarning - Lo despidieron sin aviso previo.
Övrig: prevención, advertencia, aviso, notificación hecha con antelación

lära

[2lÄ:ra] subst.
< lära, läran, läror >
- kunskapssystem
doctrina; lección; advertencia; teoría; sistema
Sammansättningar:
 • troslära - doctrina religiosa; dogma de fe
Övrig: doctrina, lección, advertencia, teoría, sistema, doctrina religiosa, dogma de fe

påminnelse

[2pÅ:min:else] subst.
< påminnelse, påminnelsen, påminnelser >
- hjälp att komma ihåg, erinring, påstötning
recordatorio (aviso, advertencia, comunicación u otro medio para hacer recordar alguna cosa)
Exempel:
 • jag fick en ny påminnelse om att räkningen måste betalas - Volvieron a mandarme un recordatorio de vencimiento de la cuenta.
Övrig: recordatorio, aviso, advertencia, comunicación u otro medio para hacer recordar alguna cosa

skrämskott

[2skrEm:skåt:] subst.
< skrämskott, skrämskottet, skrämskott, skrämskotten >
- (tom) hotelse
tiro al aire; advertencia; falsa alarma, amenaza vacía
Övrig: tiro al aire, advertencia, falsa alarma, amenaza vacía

säger till

[sejer+tIl:] verb
< säger till, sade, sagt, säg, säga >
- uppmana, befalla
decir; ordenar; indicar; avisar (pedir; dar instrucciones)
Exempel:
 • hon sa till honom flera gånger att komma in - Le dijo varias veces que entrara.
Avledningar:
 • tillsägelse - orden; notificación; advertencia; reprimenda
Övrig: decir, ordenar, indicar, avisar, orden, notificación, advertencia, reprimenda, pedir, dar instrucciones

tillsägelse

[2tIl:sä:gelse el. -sej:else] subst.
< tillsägelse, tillsägelsen, tillsägelser >
- uppmaning
(la) orden, órdenes; advertencia (amonestación)
(i absolut användning även "tillrättavisning")
("también: reprimenda")
Exempel:
 • få en tillsägelse att lämna området - recibir órdenes de abandonar la zona (o el recinto)
Övrig: orden, órdenes, advertencia, amonestación

varning

[2vA:[email protected]] subst.
< varning, varningen, varningar >
- tillrättavisning
aviso; advertencia; amonestación
Exempel:
 • slippa undan med en varning - tener la suerte de que sólo le hayan hecho una advertencia
Övrig: aviso, advertencia, amonestación

varseblivning

[2vAr+s:ebli:[email protected]] subst.
< varseblivning, varseblivningen >
- det att varsebli, det att förnimma
percepción; advertencia (acción y efecto de enterarse de la existencia de una cosa por los sentidos, o por la inteligencia servida por los sentidos)
Övrig: percepción, advertencia, acción y efecto de enterarse de la existencia de una cosa por los sentidos, o por la inteligencia servida por los sentidos

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.