advertir på svenska

Här ar alla advertir översättning till svenska

varnar

[2vA:r+nar] verb
< varnar, varnade, varnat, varna >
- uppmana någon att akta sig (för något obehagligt som kan hända)
advertir (avisar; prevenir)
Exempel:
 • bilisterna varnades för halka - Se ha advertido a los automovilistas que hay heladas.
 • varnande röster - voces de advertencia
Övrig: advertir, avisar, prevenir

förvarnar

[2fÖ:rva:r+nar] verb
< förvarnar, förvarnade, förvarnat, förvarna >
- varna i förväg
prevenir; advertir; avisar (notificar con antelación)
Övrig: prevenir, advertir, avisar, notificar con antelación

inser

[2In:se:r] verb
< inser, insåg, insett, inse >
- förstå
advertir; darse cuenta; comprender
Exempel:
 • jag inser att det är omöjligt - Me doy cuenta de que es imposible.
Övrig: advertir, darse cuenta, comprender

märker

[mÄr:ker] verb
< märker, märkte, märkt, märk, märka >
- få se, observera
notar; observar; advertir
Exempel:
 • jag märkte att låset var uppbrutet - Noté que habían forzado la cerradura.
 • bland de inbjudna märks statsministern -
Övrig: notar, observar, advertir

observerar

[åbsärvE:rar] verb
< observerar, observerade, observerat, observera >
- lägga märke till (med synen)
observar; notar (advertir; darse cuenta)
Exempel:
 • bilföraren observerade inte pojken - El conductor no se dio cuenta de la presencia del chico.
Avledningar:
 • observation - observación
Övrig: observar, notar, observación, advertir, darse cuenta

registrerar

[rejistrE:rar] verb
< registrerar, registrerade, registrerat, registrera >
- uppmärksamma
captar; percibir; advertir (notar; darse cuenta)
Exempel:
 • hon registrerade allt omkring sig med vaken blick - Con ojo avizor advertía todo lo que ocurría a su alrededor.
Övrig: captar, percibir, advertir, notar, darse cuenta

ser

[se:r] verb
< ser, såg, sett, se >
- uppfatta med förståndet, inse
ver; advertir (darse cuenta; percatarse)
Exempel:
 • jag ser saken på ett annat sätt - Yo veo la cosa (de un modo) diferente.
 • där ser du hur det går - Ya ves lo que ocurre.
Övrig: ver, advertir, darse cuenta, percatarse

upptäcker

[2Up:tek:er] verb
< upptäcker, upptäckte, upptäckt, upptäck, upptäcka >
- lägga märke till (ett faktum), observera
descubrir (notar; advertir; darse cuenta; averiguar)
Exempel:
 • jag upptäckte att jag hade kört fel - Me di cuenta de que había conducido por una vía equivocada.
Övrig: descubrir, notar, advertir, darse cuenta, averiguar

varskor

[2vA:r+sko:r] verb
< varskor, varskodde, varskott, varsko >
- förvarna, underrätta
advertir; prevenir; poner sobre aviso (informar (anticipadamente))
Exempel:
 • barnens föräldrar hade i god tid varskotts om den planerade utflykten - A los padres de los niños les habían informado con bastante antelación de la excursión proyectada.
Övrig: advertir, prevenir, poner sobre aviso, informar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.