afectado på svenska

Här ar alla afectado översättning till svenska

affekterad

[afektE:rad] adj.
< affekterad, affekterat, affekterade >
- som uppträder onaturligt el. överdrivet, tillgjord
afectado (artificioso; poco natural)
Övrig: afectado, artificioso, poco natural

krystad

[2krYs:tad] adj.
< krystad, krystat, krystade >
- ansträngd och onaturlig
afectado (aplicado al lenguaje: ampuloso, rebuscado)
Exempel:
  • ett krystat skämt - una broma rebuscada
  • ett krystat resonemang - un razonamiento retorcido
Övrig: afectado, aplicado al lenguaje, ampuloso, rebuscado

onaturlig

[2O:natu:r+lig] adj.
< onaturlig, onaturligt, onaturliga >
- inte naturlig
afectado (estudiado, falto de naturalidad)
Övrig: afectado, estudiado, falto de naturalidad

artificiell

[ar+tifisiEl:] adj.
< artificiell, artificiellt, artificiella >
- konstgjord
artificial (artificioso; afectado)
Övrig: artificial, artificioso, afectado

belastad

[belAs:tad] adj.
< belastad, belastat, belastade >
- utsatt (för något besvärande)
afectado; cargado (que tiene antecedentes desfavorables de alguna índole)
Uttryck:
  • ärftligt belastad ("försedd med dåliga arvsanlag") - afectado por una lacra [o que lleva una tara] (hereditaria)
Övrig: afectado, cargado, que tiene antecedentes desfavorables de alguna índole

konstlad

[2kÅn:stlad] adj.
< konstlad, konstlat, konstlade >
- onaturlig, tillgjord
afectado; falto de naturalidad (artificial, no auténtico)
Övrig: afectado, falto de naturalidad, artificial, no auténtico

långsökt

[2lÅ@:sö:kt] adj.
< långsökt, långsökt, långsökta >
- inte nära till hands, onaturlig
rebuscado; afectado; alambicado (falto de naturalidad o espontaneidad)
Exempel:
  • en långsökt förklaring - una explicación rebuscada
Övrig: rebuscado, afectado, alambicado, falto de naturalidad o espontaneidad

oäkta

[2O:ek:ta] adj.
- falsk
falso; artificial; afectado (no genuino, no auténtico)
Övrig: falso, artificial, afectado, no genuino, no auténtico

pest

[pes:t] subst.
< pest, pesten, pester >
- en farlig smittsam infektionssjukdom
peste (enfermedad grave que se contagia y produce muchas víctimas, se emplea particularmente con referencia a épocas pasadas)
(bildligt "motbjudande företeelse")
("fig.: fenómeno repugnante")
Uttryck:
  • sky något el. någon som pesten ("avsky något") - huir de algo o de alguien como la peste
Sammansättningar:
  • böldpest - peste bubónica
  • pestsmittad - afectado; infectado por la peste
Övrig: peste, peste bubónica, afectado, infectado por la peste, enfermedad grave que se contagia y produce muchas víctimas, se emplea particularmente con referencia a épocas pasadas

tillgjord

[2tIl:jo:r+d] adj.
< tillgjord, tillgjort, tillgjorda >
- inte naturlig, konstlad
amanerado (afectado; estudiado)
(om människor)
("se aplica a personas")
Övrig: amanerado, afectado, estudiado

utstuderad

[2U:tstude:rad] adj.
< utstuderad, utstuderat, utstuderade >
- raffinerad, listigt uttänkt
artificioso; calculado (afectado; simulado)
Övrig: artificioso, calculado, afectado, simulado

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.