afectar på svenska

Här ar alla afectar översättning till svenska

drabbar

[2drAb:ar] verb
< drabbar, drabbade, drabbat, drabba >
- träffa, slå
afectar (dañar; perjudicar; menoscabar)
Exempel:
 • influensan drabbar hela Europa - La (epidemia de) gripe afecta a toda Europa.
 • drabbas av hjärnblödning - Está afectado de (o por) hemorragia cerebral.
Övrig: afectar, dañar, perjudicar, menoscabar

påverkar

[2pÅ:vär:kar] verb
< påverkar, påverkade, påverkat, påverka >
- ha inflytande på så att en förändring sker
influir, influenciar (afectar)
Exempel:
 • färgämnena kan påverka våra livsmedel - Los colorantes pueden afectar a nuestros alimentos.
 • påverkad av tidningarnas skriverier - influido por lo que dicen los periódicos
Övrig: influir, influenciar, afectar

bekommer

[bekÅm:er] verb
< bekommer, bekommit, bekom, bekomma >
- påverka, beröra
atañer (afectar; concernir)
Uttryck:
 • det bekommer mig inte ("jag bryr mig inte om det") - Eso no me atañe.
Övrig: atañer, afectar, concernir

hycklar

[2hYk:lar] verb
< hycklar, hycklade, hycklat, hyckla >
- förställa sig, låtsa
fingir; simular (afectar, aparentar)
Exempel:
 • hon hycklar medkänsla - Está fingiendo compasión.
Avledningar:
 • hycklare - hipócrita; simulador
 • hyckleri - hipocresía; falsedad
Övrig: fingir, simular, hipócrita, simulador, hipocresía, falsedad, afectar, aparentar

inverkar

[2In:vär:kar] verb
< inverkar, inverkade, inverkat, inverka >
- påverka
influir; afectar; surtir (o tener) efecto
Exempel:
 • den hårda träningen inverkar skadligt på barnen - El entrenamiento riguroso tiene un efecto nocivo en los niños.
Övrig: influir, afectar, surtir efecto

simulerar

[simulE:rar] verb
< simulerar, simulerade, simulerat, simulera >
- spela, förställa sig
simular; fingir (aparentar; afectar)
Exempel:
 • simulera magplågor - simular dolores de estómago
Avledningar:
 • simulant - simulador; persona que simula estar enferma
Övrig: simular, fingir, simulador, persona que simula estar enferma, aparentar, afectar

vidlåder

[2vI:dlå:der] verb
< vidlåder, vidlådde, vidlått, vidlåd, vidlåda >
- vara förenad med, åtfölja
ser inherente a (afectar (a))
Exempel:
 • många fel vidlåder experimentet - El experimento adolece de muchas deficiencias.
Övrig: ser inherente a, afectar

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.