afinidad på svenska

Här ar alla afinidad översättning till svenska

valfrändskap

[2vA:lfrendska:p] subst.
< valfrändskap, valfrändskapen >
- andlig gemenskap
afinidad (tendencia de los átomos, moléculas o grupos moleculares, a combinarse con otros; también: comunidad (espiritual) de aspectos o caracteres, tales como el temperamento, los gustos, las tendencias, etc.)
Övrig: afinidad, tendencia de los átomos, moléculas o grupos moleculares, a combinarse con otros, también, comunidad de aspectos o caracteres, tales como el temperamento, los gustos, las tendencias, etc.

analogi

[analågI:] subst.
< analogi, analogien, analogier >
- likhet, motsvarighet
analogía (similitud; semejanza; afinidad; parecido)
Övrig: analogía, similitud, semejanza, afinidad, parecido

personkemi

[2pär+sO:ncemi:] subst.
< personkemi, personkemien >
- det som gör att vissa människor trivs med varandra
afinidad; carácter congenial (rasgos que hacen que dos o más personas simpaticen unas con otras instintivamente)
(vardagligt)
("fam.")
Övrig: afinidad, carácter congenial, rasgos que hacen que dos o más personas simpaticen unas con otras instintivamente

samhörighet

[2sAm:hö:righe:t] subst.
< samhörighet, samhörigheten >
- anknytning genom intressen, åsikter och känslor
solidaridad; afinidad; parentesco
Exempel:
  • känna samhörighet med någon - sentir afinidad con alguien
Övrig: solidaridad, afinidad, parentesco

släktskap

[2slEk:tska:p] subst.
< släktskap, släktskapen >
- det att vara släkt
parentesco (afinidad; relación)
(bildligt "likhet")
("fig.: semejanza, parecido")
Exempel:
  • räkna släktskap med Gustav Vasa - considerarse del linaje de Gustav Vasa
  • hans målningar visar släktskap med äldre tiders fotografier - Sus cuadros tienen semejanza con fotografías de épocas pasadas.
Övrig: parentesco, afinidad, relación

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.