afirmación på svenska

Här ar alla afirmación översättning till svenska

utsaga

[2U:tsa:ga] subst.
< utsaga, utsagan, utsagor >
- påstående, uppgift (som någon gett muntligt)
Variantform: utsago
afirmación (aseveración; declaración)
Exempel:
  • enligt egen utsago - según lo ha dicho él (ella) mismo(-a)
Övrig: afirmación, aseveración, declaración

konsoliderar

[kånsålidE:rar] verb
< konsoliderar, konsoliderade, konsoliderat, konsolidera >
- förstärka, befästa
consolidar; afirmar; fortalecer (dar solidez, firmeza o mayor fuerza, gen. en sentido abstracto)
Exempel:
  • företaget har konsoliderat sin ställning på marknaden - La empresa ha consolidado su posición en el mercado.
Avledningar:
  • konsolidering - consolidación; afirmación; fortalecimiento
Övrig: consolidar, afirmar, fortalecer, consolidación, afirmación, fortalecimiento, dar solidez, firmeza o mayor fuerza, gen. en sentido abstracto

påstående

[2pÅ:stå:ende] subst.
< påstående, påståendet, påståenden, påståendena >
- något som påstås
afirmación; aserto, aserción; aseveración
Exempel:
  • ett felaktigt påstående - una afirmación falsa (o errónea)
Övrig: afirmación, aserto, aserción, aseveración

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.