aktiekapital på albanska

Här ar alla aktiekapital översättning till albanska

aktie

[Ak:tsie] subst.
< aktie, aktien, aktier >
- andel i ett aktiebolag
aksion (pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare)
(bildligt "anseende")
("fig. "reputacion, nam, emër i mirë"")
Exempel:
 • hennes aktier står högt i kurs - aksionet e saj janë më të lartat në kurs
Uttryck:
 • stärka sina aktier ("förbättra sin ställning") - forcon pozitën e vet ("përmirëson pozitën e vet")
Sammansättningar:
 • aktiekapital - kapital aksionar
 • aktieägare - aksionar, zotërues aksionesh, ortak
 • aktiebrev - certifikatë aksionesh
 • aktiebörs - bursë aksionesh
 • aktiefond - truste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse
 • aktiemajoritet - kontrollues interesash (aksionesh)
 • aktieportfölj - portofol aksionesh
 • aktiepost - post aksionar
 • aktiespara - investoj në aksione si mënyrë kursimi
 • A-aktie - aksionet A
Övrig: aksion, kapital aksionar, aksionar, zotërues aksionesh, ortak, certifikatë aksionesh, bursë aksionesh, truste të bashkuara, firma të bashkuara besimmarrëse, kontrollues interesash, portofol aksionesh, post aksionar, investoj në aksione si mënyrë kursimi, aksionet a, pjesëpronësi, pjesë në një shoqëri aksionare

kapital

[kapitA:l] subst.
< kapital, kapitalet, kapital, kapitalen >
- tillgångar som kan ge vinst
kapital (para, të ardhura)
Sammansättningar:
 • aktiekapital - kapital aksionar
 • kapitalägare - posedues i kapitalit
Övrig: kapital, kapital aksionar, posedues i kapitalit, para, të ardhura

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.